eshop mysasy facebook twitter twitter

Zaregistruj se

1

Stáhni aplikaci

2

Začni měření

3

Stáhněte si naši aplikaci a získejte laboratorní přesnost s neomezenou dostupností. Nyní už nemusíte pro kvalitní výsledek do laboratoře. Změříte se kdykoliv a kdekoliv.


Co k tomu potřebujete?

Ve Freemium verzi je nyní služba tréninkový profil, která je vstupenkou do diagnostického světa mySASY, možnost již navždy využívat naše měření zcela zdarma. Zjistíte-li po čase, že toho chcete mnohem víc, můžete si zvolit některý z pokročilých placených programů.ZÍSKAT ZDARMA  

Zkušenosti těch, kterým pomáháme na cestě vpřed
0+
vědeckých článků dokumentující využitelnost HRV ve sportu
0+
proběhlých měření a zdokumentovaných výsledků
0+
aktivních uživatelů, využívajících výhody systému mySASY
Co vám nabídnemeabout about

Okamžitě použitelné informace

Jednoduchá interpretace výsledků získaných využitím vědecké metody

Organismus funguje jako stroj poháněný motorem. Autonomní nervový systém je pak řídící jednotkou tohoto stroje. Jeho dvě větve řídí dvě zásadní funkce. Parasympatikus, na ose X řídí regeneraci organismu a doplňování zásob energie. Řídí doplňování paliva. Sympatikus, na ose Y řídí reakci organismu na stresové podněty a jeho aktivaci. Působí jako plynový pedál ovlivňující otáčky motoru a jeho spotřebu paliva.

mySASY funguje jako diagnostika, která Vám ukazuje, jak dobře máme seřízený svůj motor. Dokáže předpovědět co je potřeba udělat, aby byl co nejlépe vyladěn.


Více zde

about

Souhrnný graf

Přehledně graficky znázorňuje vyladění organismu ve zvoleném období. Pomáhá identifikovat optimální tréninkový režim.

Znázorňuje celkový výkon autonomního nervového systému a vztah mezi jeho dvěma větvemi. Přehledně vidíte, jak se aktivace a regenerace vašeho organismu mění v čase v závislosti na absolvovaném tréninkovém režimu. Snadno tak odhalíte, kdy začíná hrozit riziko přetížení organismu a z něj pramenícího zranění. Nebo naopak: kdy přichází fáze superkompenzace. Poznáte, jak je Vaše schopnost regenerace a adaptace na zatížení ovlivněna genetickou predispozicí.


Více zde

about

Aktuální kompenzace

Ukáže vám, v jaké fázi tréninkového procesu se nacházíte a nasměruje váš další trénink.

Jednou z detailních informací, která vám umožní analyzovat dopady tréninkového režimu na váš organismus, je souhrnná úroveň kompenzace. Jak vaše tělo reaguje na předchozí trénink? Dokázalo se vypořádat se zatížením, nebo stále přetrvává únava, která vám brání nastoupit do dalšího plného zatížení? Nebo se již nacházíte ve fázi superkompenzace a nedostatečné následující zatížení by vás připravilo o možný maximální tréninkový efekt? Kromě odpovědí na tyto klíčové otázky získáte i doporučení, jak v tréninku dále postupovat.


Více zde

about

Funkční věk

Správný trénink Vám pomůže omládnout. My Vám ukážeme, jak toho dosáhnout a jak to zdokumentovat.

Stav autonomního nervového systému se s přibývajícím věkem fyziologicky zhoršuje, což je přirozený jev. Životní styl, pohybová aktivita a trénink to mohou změnit. Zjistěte, jaký funkční věk odpovídá stavu vašeho organismu v porovnání s populační normou. Žádná jiná metoda vám neukáže lépe, jak můžete správným životním stylem a optimální pohybovou aktivitou omládnout.


Více zde

about

Týmový účet

Zohledněte zatížení všech členů sportovního týmu dle jejich přirozených dispozic.

Účet umožňuje sledovat výsledky celého týmu, nebo vybraných jedinců na jedné obrazovce. A to nejen v reálném čase, ale také v jakémkoliv vybraném období. Vzájemné srovnání výsledků členů týmu umožní sledovat individuální úroveň adaptace jednotlivých sportovců dle jejich trénovatelnosti a úrovně regenerace. Umožňuje analyzovat rozdílné reakce jednotlivců na společný trénink. Předchází tak možné hrozbě přetížení u jedinců s vrozeně nižší adaptační kapacitou.


Více zde

about

3D graf a absolutní hodnoty

Nabízíme pevný odborný základ s vědeckým přesahem.

V rámci aplikace jsou dostupné i kompletní výsledky spektrální analýzy variability srdeční frekvence ve formě absolutních hodnot v souladu s mezinárodně platnými odbornými standardy (Task force, 1996). Tyto výstupy jsou využitelné především pro vědecké a výzkumné účely. Případně pro odborníky, kteří se již s touto metodikou v praxi setkali a jsou s možným využitím absolutních naměřených hodnot seznámeni. Díky možnosti jejich exportu ve zvoleném formátu je možné aplikaci využít i k dalším odborným či diagnostickým účelům.


Více zde


Jak to funguje

Měření ve dvou polohách

Odeslání dat na server

Zpracování a vyhodnocení dat

Odeslání výsledku zpět

Využití výsledků k dosažení cílů


V čem jsme jedinečníaboutMěření

Nejefektivnější časová investice. 15 minut měření Vám ušetří hodiny neefektivního tréninku a dny regenerace po přetížení způsobeném nevhodným tréninkem

Pouze dostatečně dlouhé měření prováděné ve dvou základních polohách umožňuje vyhodnotit změny srdečního rytmu probíhající s vysokou, nízkou a velmi nízkou frekvencí. Hodnocení celého rozsahu frekvenčního spektra je přitom zásadní podmínkou využití metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence. Tato metoda jako jediná poskytuje detailní informace pro řízení tréninku, jež jsou založené na hodnocení aktivity obou větví autonomního nervového systému.


Více zde

about

Analýza

Unikátní algoritmus převede vědecké výsledky na jednoduše pochopitelné, prakticky využitelné výstupy

Standardním výstupem spektrální analýzy variability srdeční frekvence jsou kompletní informace reprezentované sadou několika desítek, pro laika těžce srozumitelných, absolutních hodnot. Naše metoda využívá unikátní algoritmus jejich dalšího zpracování a převodu do jasně srozumitelných výstupů. Ten je založen na dlouholetém výzkumu a ověřování ve vědecké i sportovní praxi.


Více zde

about

Doporučení

Návod, jak dále postupovat v tréninku

Ihned po ukončení měření převedeme nasnímané hodnoty do základních tréninkových doporučení okamžitě uplatnitelných při optimalizaci vašeho tréninku. Získáte jednoznačné grafické i písemné informace o detailním vlivu předchozího zatížení či odpočinku na váš organismus a z toho plynoucí tréninkové doporučení.


Více zde

Trénujte chytře a pořiďte si novou verzi Tréninkového profilu s programem FREE právě teď!